LCA Rapport mal

EPD-Norge har i samarbeid med NTNU, Østfoldforskning og SINTEF Byggforsk utarbeidet en LCA rapport mal. Utviklingen av LCA rapportmalen er finansiert av Husbanken. LCA rapport malen kan med fordel nyttes når LCA resultatrapport skal verifiseres av verifikatorer godkjent av EPD-Norge.

Verifikasjonen vil da kunne gjennomføres raskere.   Her kan du laste ned rapportmal norsk, rapportmal engelsk og en eksempelrapport i PDF.

Ta kontakt med oss om du ønsker malen tilsendt i Word format.

Daglig leder: Håkon Hauan, tel. 9772 2020

Sekretariatet: Signe Nielsen, tlf. 4576 1678

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)