'

Vel gennomført kurs i bruk av EPD generator for betong

Fabeko – Norsk Fabrikk Betong Forening, sammen med Østfoldforskning og EPD-Norge, gjennomførte EPD-Generator kurs for 40 av sine medlemmer på Scandic Gardermoen den 23 August 2016. Vel gjennomført kurs, engasjerte og fornøyde deltakere og gode presentasjoner.
'

ECO Platform event 6. oktober 2016

ECO Platform inviterer til event, trykk på linken for program og påmelding
'

Ny publikasjon - Harmonising the documentation of scenarios beyond cradle to gate, EN 15804

EPD-Norge, ved støtte av Husbanken, har publisert: "Harmonising the documentation of scenarios beyond cradle to gate, EN 15804". Et nyttig dokument for alle med interesse for EPD og EPD utvikling.
'

EPD samarbeidsavtale mellom Norge og Sverige

EPD-Norge og The International EPD® System (Environdec AB) har undertegnet en "Mutual Recognition" avtale.
'

EPD-Norge invitert til Hydro møte i Oslo

EPD-Norge ble invitert for å holde presentasjon om Miljødokumentasjon, globale trender og fremtidige muligheter.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)