Søk

'

EPD-Norge på høring i Stortinget

Styreleder Øyvind Skarholt og Daglig Leder Håkon Hauan representerte EPD-Norge under budsjett høring på Stortinget 20.10.2016.
'

EPDer på fransk er for første gang publisert av EPD-Norge

Kebony har som første selskap publisert EPDer på fransk hos EPD-Norge. Kebony uttaler at det internasjonale markedet er viktig for selskapets videre vekst og ambisjoner.
'

ECO Platform takker Norge som foregangsland innen EPD

Øyvind Skarholt, Adm. Dir for Byggevareindustrien mottok, på vegne av alle medlemmer som har ECO EPDer, en oppmerksomhet fra ECO Platform under "Eco Platform- A successful Story som fant sted i Brussel 6 oktober.
'

EPD-Norge på besøk hos Svenheim Møbler

Svenheim er en norsk møbelprodusent som fokuserer på design, det unike og fleksible løsninger sier Jan Petter Nilsen hos Svenheim.
'

PEF – Product Environmental Footprint workshop ble arrangert hos Miljødirektøratet

EPD-Norge var tilstede da den første PEF workshop ble åpnet av avdelingsdirektør Ingvild Swensen i Klima- og miljødepartementet.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)