Søk

'

Ny PCR for Asfalt

PCR for Asfalt del B godkjent og publisert
'

EPD-Forum har avholdt informasjonsmøte om ny PCR struktur

Møtet var til stor nytte og interesse for de fremmøtte
'

PCR for Asfalt vil bli publisert om kort tid

EPD-Norge har i samarbeid med EBA og asfalt bransjen utarbeidet PCR for asfalt.
'

EPD-Norge har utarbeidet en ny PCR struktur for PCR'er innen byggevarer

Kort fortalt er PCR nå delt inn i en Del A og en Del B. PCR Del A er en felles del som er basert på EN15804 og danner grunnmuren for alle PCRer for byggevarer.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Årsmøte i EPD-Norge 8. juni 2017- trykk her for program og påmelding

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)